Reigning Miss Universe Catriona Gray has thrown in her support for the immediate passage of sexual orientation, gender identity, and expression (SOGIE) bill following the discrimination incident in Quezon City Tuesday.

catriona - Catriona Gray seeks passage of anti-discrimination bill

Miss Universe Catriona Gray (MANILA BULLETIN)

“Last night’s incident involving a transgender woman being prohibited from using the woman’s washroom and resulting in being escorted off premises in handcuffs by local police only highlights further the Philippines’ need for implementation of the #SOGIEEqualityBill,” said Gray on Instagram Thursday.

“LGBTQ+ rights are HUMAN rights – mga karapatang pangkaligtasan at kalayaan mula sa diskriminasyon, karahasan, at pagmamalupit batay sa pagkakakilanlan,” said Gray who is now in Manila for a visit.

She added: “The incident happened in a city that has an existing anti-discrimination bill. Ibig sabihin, walang saysay ang isang bill na hindi maipatupad sa isang komunidad.”

“Kasabay ng hinihinging pagpasa ng #SOGIEEQUALITYBILL, dapat din tayong humiling ng mga sumusunod bilang isang komunidad:

  1. “Accessible forms of information for the public such as educational drives, programs, and awareness campaigns”: para mas maintindihan natin ang mga pangangailangan ng LGBTQ+ community at para malaman natin ang mga bagay na maaari pa nating magawa bilang mga kaalyado o mga taong may awa sa kapwa.
  1. “A SOGIE workplace policy”: para sa lahat ng mga pampublikong tagapaglingkod at mga taong may impluwensiya sa komunidad.”

Gray also said: “Gusto ko ring pagtuunan natin ng pansin ang katotohanang wala dapat makaranas ng anumang uri ng pagpapahiya at pang-aabuso (emotional, physical, o sexual), LGBTQ+ man o hindi.”

“The whole argument of shifting the blame to the victim for reasons of being trans to justify abuse – is still victim blaming and IS NOT RIGHT. The blame should be on the perpetrators who should be held accountable and corrective actions should be taken (in last night’s case – points one and two above could greatly help prevent future similar incidents from happening).”

“Ang LGBTQ + ay nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan – ang karapatan sa kaligtasan, proteksyon, at pagkakapantay-pantay. Ito ay laban din natin,” Gray said.

read more: https://news.mb.com.ph/2019/08/14/transgender-barred-from-using-ladies-toilet-to-sue-mall/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *